این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اولین کنفرانس بین المللی هولوگرافی و کاربردهای آن
The 1st International Conference on Holography and its Applications

:: معرفی همایش


در حقیقت هولوگرافی یکی از مهمترین نتایج نظریه ریسمان است که دو نظریه متفاوت به عنوان مثال نظریه گرانش و نظریه میدان کوانتومی پیمانه ای را به هم مربوط می کند. اصل هولوگرافی دو طرف دارد، در یک طرف نظریه های کوانتومی بدون گرانش قرار دارند که در واقع نظریه‌های صحیح آزمایشگاهی هستند و در سمت دوم نظریه‌های گرانش کلاسیکی. بنابراین کاربرها در هر دو نظریه (نظریه میدان پیمانه ای و هندسه) مهم هستند. کاربردهای هولوگرافی می تواند برخی از شاخه های فیزیک همانند فیزیک ذرات بنیادی، فیزیک ماده چگال، فیزیک هسته‌ای، فیزیک نجومی و کیهان شناسی را به یکدیگر مرتبط کند. مشهورترین کاربرد هولوگرافی به نام حدس AdS/CFT شناخته شده است که یک رابطه بین یک نظریه میدان همدیس (CFT) در فضا-زمان d بعدی و یک نظریه ابرگرانش در فضای پاد دوسیته (AdS) d+1 بعدی پیشنهاد می دهد. این در حقیقت استفاده هندسه جهت مطالعه سیستم های با جفت شدگی قوی مانند کرومودینامیک کوانتومی (QCD) در دمای متناهی یا نظریه ماده چگال (CMT) است. اولی شامل مطالعه پلاسمای کوارک- گلوئون در فضا-زمان چهار بعدی با استفاده از نظریه ریسمان در فضا-زمان پاد دوسیته پنج بعدی است. این یک کاربرد در فیزیک ذرات بنیادی است (که گاهی تناظر AdS/QCD نامیده می شود) که در شتابدهنده های ذرات امروزی تست شده است. دومی شامل شرح نظریه میدان از یک سیستم با پتانسیل شیمیایی در دمای متناهی است که دوگان هولوگرافی یک سیاهچاله باردار است. این یک کاربرد در ماده چگال است که شامل مدلهای هولوگرافیک ابررسانا و ابرشاره (که گاهی تناظر AdS/CMT نامیده می شود)، رفتار گرمایی مایع فرمی، مدل هولوگرافیک شبه فلز وایل و مطالعه نظریه هیدرودینامیک با استفاده از حلهای گرانشی می باشد. این جنبه از هولوگرافی گاهی دوگانی گرانش-پیمانه نامیده می شود. همانطور که در بالا اشاره شد، وجود دما در سمت نظریه میدان پیمانه ای با وجود یک سیاهچاله در سمت گرانش متناظر است. بنابراین مطالعه دینامیک سیاهچاله نقش مهمی در مطالعات هولوگرافی ایفا می کند. علاوه بر این سیاهچاله ها از نقطه نظر های هولوگرافی دیگری نیز اهمیت دارند. ناحیه افق رویداد سیاهچاله تعیین کننده آنتروپی در نظریه دوگان و گرانش سطحی سیاهچاله تعیین کننده دمای سیاهچاله و متناظر با دمای نظریه ی دوگان است. بنابراین می توان از آن برای مطالعه ترمودینامیک سیاهچاله بهره گرفت. این در حقیقت همانند یک هولوگرام است که در آن بیشینه اطلاعات توده با مساحت مرزش متناسب است. در فیزیک دماهای پایین که در آن نظریه در حالت محبوس است، یک گذار فاز مرتبه دوم در پتانسیل شیمیایی متناهی به یک فاز ماده هسته‌ای وجود دارد. بعلاوه دینامیک کایرال هادرون ها مثل باریون ها در فیزیک انرژی پایین که نوعا QCD با جفت شدگی قوی است، می تواند توسط هولوگرافی جهت محاسبه انرژی بستگی که قابل مقایسه با نتیجه آزمایش است بررسی شود. مطالعه نیروی هسته‌ای با استفاده از نظریه ریسمان یکی از مهمترین کاربردهای هولوگرافی است. کاربرد اصل هولوگرافی برای مسئله انرژی تاریک در کیهانشناسی به عنوان انرژی تاریک هولوگرافیکی شناخته می شود. مطالعه فضا-زمان دوسیته و تورم از کاربردهای مهم dS/CFT هستند. شرح هولوگرافی جهان های تورمی می تواند مشاهده پذیرهای کیهان شناختی همانند طیف توانی اولیه را به توابع همبستگی در سمت نظریه میدان کوانتومی مربوط سازد. در ستاره شناسی و فیزیک نجومی، ستاره های نوترونی از جمله سیستم های مورد توجه برای مطالعه توسط هولوگرافی هستند. این سیستم ها شامل ماده در دمای پایین و در عین حال چگالی بسیار بالا هستند (که منجر به یک فاز کوارکی غیر محبوس می شود) ولی برای کاربرد QCD اختلالی مناسب نیستند. بنابراین تناظر AdS/CFT می تواند جهت مطالعه معادله حالت ستاره نوترونی مناسب باشد. به این ترتیب عملگرهای تبهگن CFT دوگان هولوگرافی ستاره‌های تبهگن در فضای AdS هستند. کاربرد هولوگرافی در فیزیک لیزر و فوتونیک نیز بسیار جالب است همانند بازسازی تصویری اشیاء، تولید پرتوهای لیزر، طراحی جدید میکرو و نانو ساختارهای فوتونیکی و غیره. اولین کنفرانس بین‌المللی هولوگرافی و کاربردهای آن که به صورت مجازی در تاریخ ۱۸ و ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ برگزار می‌شود، به کاربردهای هولوگرافی در تمام شاخه‌ها می پردازد. شرکت کنندگان می توانند مقاله های خود را جهت ارائه به صورت شفاهی یا پوستر ارسال نمایند که توسط اعضای کمیته علمی مطالعه شده و سپس مورد داوری قرار خواهد گرفت. مقالات منتخب در مجله JHAP به چاپ خواهند رسید (jhap.du.ac.ir را ببینید).فایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله انگلیسی
   
دستور العمل مقاله فارسی

کد اختصاصی ISC

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)